top of page

Kai Nathaniel

KAI NATHANIEL

STATS


Sports:

Football, Volletball, Track and Field


Social Media:

Insta: @theonly.kai1

TikTok: @Kai2Sturdy

SnapChat: @kapalot_kai

Twitter (X): @KaiNathaniel4

Kai Nathaniel
bottom of page